MATANZAS PIRATES

Matanzas Pirates
est 2005

2005 JV only HC Keith Lagocki
2006 6-3 (5-4) HC Keith Lagocki (Pride Bowl win v Agape) (forfeit win v Potter’s House)
2007 3-7 HC Keith Lagocki
2008 3-7 HC Keith Lagocki
2009 2-8 HC Keith Lagocki
2010 3-7 HC Keith Lagocki
2011 4-6 HC Keith Lagocki
2012 3-7 HC Keith Lagocki
2013 3-7 HC Jeff Nettles
2014 2-7 HC Robert Ripley
2015 8-2 HC Robert Ripley
2016 7-3 HC Robert Ripley District Runner-Up
2017 6-4 HC Robert Ripley Wildcard 8 seed
2018 3-7 HC Don Matthews
2019 3-7 HC Don Matthews
2020 HC Matt Forrest